Opprette utlegg/reiseoppgjør

Følg

Siden Ibistic har kan ha forskjellige konfigurasjoner for forskjellige kunder, så er det mulig du vil se noe annen funksjonalitet enn det du er vant med.


Registrer et utlegg/reiseoppgjør

1) I hovedmenyen, under utlegg og reiseoppgjør, velg "registrer utlegg/reiseoppgjør". Dersom du ikke har denne knappen, snakk med ibistic administratoren i din organisasjon.


Du vil komme til en side hvor du ser dine kladder for utlegg/reiseoppgjør og redigere dem før du signerer og sender dem. Her kan du også registrere nye utlegg og reiseoppgjør.

2) For å lage et nytt utlegg/reiseoppgjør, velg først riktig skjematype, og fyll ut de påkrevde feltene som er merket med fet tekst. Trykk deretter "opprett".


Herfra er det mulig du vil få et "popup-vindu". I dette vinduet spesifiserer du hvilken standard kontering som vil komme på alle utlegg i denne reisen. Gjør dine valg her, og trykk "Lagre". Det er ikke nødvendig å spesifisere noen standard kontering i dette vinduet, og det vil uansett være mulig å endre konteringen på enkeltutlegg i etterkant.


3) På neste side legger du inn alle utlegg forbundet med reisen. Som normalt, fyll ut alle påkrevde felter merket med fet tekst. Avhengig av hva dere har avtalt i deres organisasjon, kan det være nødvendig å laste opp et bilde av kvitteringen. Trykk deretter "lagre".


4) Avhengig av hvordan dere er satt opp, kan det være du på nytt vil se et "popup-vindu" med konteringsdimensjoner, for akkuratt dette utlegget. Dersom du satte opp noen standard kontering da du opprettet dokumentet, vil disse verdiene nå være ferdig utfylt. Men du kan nå forandre disse verdiene om du vil. Dersom du ikke får dette "popup-vinduet", kan du trykke på blyantikonet i konteringslinjen(e) nedenfor og kontere som normalt. Når du er ferdig, trykk "Lagre".

5) Du kan legge til så mange utlegg som det er behov for ved å gjenta prosessen i punkt 3 - 4. Deretter kan du legge til flere vedlegg i arkfane nr. 2 om dette er nødvendig.6) På arkfanen lengst til høyre får du en oversikt over alle data som er registrert i utleggsdokumentet/reiseoppgjøret ditt. Når du er klar for å sende det ut til godkjenning, klikk "signer og send", eller "opprett", avhengig av oppsettet i deres organisasjon. Utlegget/reiseoppgjøret vil nå bli sendt til godkjenning.


Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Kommentarer