Elektronisk faktura i Norge - EHF (via ELMA)

Følg

For å automatisk være klargjort for mottak av EHF dokumenter i Norge, bør man være registrert i ELMA. Det kan så sendes e-faktura, uten at det på forhånd foreligger forsendelsesavtale. Mottaker forplikter seg til å motta filen som sendes så lenge den er sendt i Elektronisk handelsformat (EHF).

Leverandører kan også bruke ELMA registeret til å sjekke om andre mottakere er klar for EHF.

 

1. Gå først til: http://vefa.difi.no/smp/
2. Du vil så i neste skjermbilde se om det er registrert EHF aksesspunkt, og hvilke typer.Som vi ser, så er det klart for mottak av faktura og kreditnota i EHF format på dette organisasjonsnummer.


Det finnes nærmere informasjon om EHF og elektroniske fakturaer på DIFI's siderDet finnes også en list over aktiverte mottakere her.

 

Er du ikke registrert i ELMA, kan du ta kontakt med Ibistic Support med nødvendige informasjon som org. number, så ordner vi dette!

 

Fordelene med elektronisk faktura er:

  • Faktura kommer frem hurtigere.
  • Ingen rom for feiltolkninger som ved OCR.
  • Det blir billigere per faktura enn faktura skannet per papir.
  • Man kan splitte faktura basert på varelinjene.

 

Eksempel på elektronisk faktura

Det er uniform elektronisk visning av fakturabilde i Ibistic for alle EHF eller Peppol elektroniske fakturaer basert på standard stylesheet. Fakurabildet skiller seg fra skannet faktura, ved at elementene i fakturabildet er interaktive, hvor man kan ekspandere med mer informasjon og ved at teksten i bildet kan markeres. Her er et eksempel på elektronisk faktura:
EHF.PNG

 
 
 
Fakturabilde på elektronisk faktura
 
Legg merke til at feltene kan ekspanderes med mer informasjon. Når leverandøren har vedlagt et bilag, for eksempel original faktura i PDF eller spesifikasjonsdokument, kan man klikke på knappen for å "laste ned vedlegg":
EHF3.png
 

Kommentarer