Integrasjon med Mastercard fra Danske Bank

Følg

Fordeler
Samarbeidet mellom Danske Bank og Ibistic sikrer din optimale bruk av Ibistic sin løsning for Travel & Expense Management. Hver gang du eller dine kollegaer bruker deres Mastercard fra Danske Bank mottar Ibistic korttransaksjonen, og du/dere slipper derved å:

  • Taste beløp og valuta
  • Regne om til den riktige valutaen som blir trukket på kortet
  • Taste bilagstekst og dato
  • Velge hvilken konto det skal konteres på

Slik kommer du i gang
Send en mail til support@ibistic.com, så ordner vi resten.

Danske Bank – danmarks største bank
Danske Bank er danmarks største bank, og et ledende nordeuropeisk finanskonsern med hovedsete i Danmark. Konsernet har totalt 662 filialer i 15 land, og har over 21.500 ansatte.


Kommentarer