Overføre bilag til regnskapssystemet

Følg

 

I arkfanen "fakturanivå" i "fakturaer til behandling" kan du velge å gruppere bilagene etter status, eller sette et filter for å få en oversikt over de bilagene som er klare for overføring. I dette eksempelet brukes grupperingsfunksjonen.

Klikk på knappen "gruppering", og velg "status". Om du har noen bilag som er klare til overføring, vil du få opp en knapp som heter "klare til overføring".

 

Når du klikker på knappen "klare til overføring", vises de ferdigbehandlede bilagene (se kolonnen "ferdigbehandlet" som viser hvor mange linjer som har blitt godkjent).

Marker de bilagene du ønsker å overføre, og klikk "overfør til regnskapssystem":

 

Nå vil bilagene valideres, og vises i oversikten "bekreft overføring". Om valideringen lykkes, er det mulig å markere boksen til venstre i bildet, og igjen trykke på knappen "overfør til regnskapssystem":

 

 

 

Om valideringen ikke lykkes, vil det i kolonnen "melding" stå en beskjed om hvorfor.

For å rette feilen, kan du gå direkte inn på bilaget ved å trykke på "rediger"-ikonet.

Når feilen er rettet, kan du bruke stien øverst på skjermen for å navigere tilbake til "bekreft overføring".

  • Det er nå mulig å overføre bilaget
  • Når bilagene er overført, forsvinner de i listen over "fakturaer til behandling"
  • For å finne tilbake til bilaget kan du gå inn i fakturaarkivet og søke det frem der

Kommentarer