Historisk kontering

Følg

I Ibistic Invoice System har du mulighet til å automatisk kontere en fakturalinje på bakgrunn av hvordan fakturaer fra denne leverandøren har blitt kontert tidligere (historiske konteringer).

Slik gjør du:

  • Åpne fakturalinjen ved å trykke "konter"
  • Trykk "historisk kontering"


  • Velg den ønskede konteringen og trykk "velg"

Etter du har valgt den ønskede konteringen har du fremdeles mulighet til å redigere konteringen før du lagrer den.

 

OBS: De konteringsforslagene du kan velge mellom er de tre mest brukte konteringene på de 10 siste overførte fakturaene fra denne leverandøren.

Kommentarer