Slå sammen konteringslinjer

Følg

Kontering og bilagstekst fra linjene som slås sammen fjernes.

Advarsel! Hvis du slår sammen konteringslinjer fjernes all historikk og den sammenslåtte linja blir ny. Det vil si at om noen har signert konteringslinjene tidligere vil disse signaturene fjernes, og linjene må bli signert på nytt.

Framgangsmåte

  1. Merk linjene du vil slå sammen.
  2. Klikk på knappen Slå sammen.


Resultat

Når du har klikket på knappen Slå sammen blir de merkede linjene slått sammen til én. Bilagstekst på den sammenslåtte linjen blir satt til Sammenslått linje og den har ingen kontering.


Kommentarer