Leverandørkontering

Følg

Leverandørkontering

Med Ibistic Invoice System kan du ved å bruke funksjonen "leverandørkontering" automatisere konteringen (enten helt eller delvis) ved mottak av fakturaer fra faste leverandører.

For å sette opp dette trenger deres superbruker å gi deg rettigheten "Administrering av leverandørkontering", under "innstillinger" på brukeren din i "kontorer og brukere". Deretter vil du kunne se "Automatisk kontering" under Administration, jf. bildet nedenfor.

 

 

Sette opp leverandørkontering

  1. Klikk på "leverandørkontering" i hovedmenyen.
  2. Opprett en konteringsregel ved å gi den et navn, samt eventuelt en beskrivelse. Navnet kan for eksempel være navnet på leverandøren. Dersom det er flere leverandører som deler samme kontering kan navnet være en samlebetegnelse. Husk å klikke "lagre".
  3. Åpne konteringsregelen for å legge til leverandør(er) og kontering ved å klikke på pilen under kolonnen "vis".

 

 

4. Legg til leverandører og kontering.

 

Du er nå ferdig med å sette opp leverandørkonteringen. Alle fakturaer fra de leverandørene du spesifiserte vil nå automatisk få den ønskede konteringen med én gang disse kommer inn i Ibistic. Det er selvsagt mulig for brukere å forandre konteringen på fakturaen i det normale konteringsbildet, dersom det skulle være behov for det.

Kommentarer