Sette opp bilagsnummerserier

Følg

Alle fakturaer som blir overført fra Ibistic til økonomisystemet får et bilagsnummer. Bilagsnummeret blir først påført når fakturaen blir overført til økonomisystemet.

Slik endrer du hvilket bilagsnummer Ibistic påfører:

 

Du må først ha rettigheten Administrasjon av kontor og brukere, og innstillingen "Integrasjon".

 

Du går så til Administrasjon, i hovedmenyen.

 

Deretter velger du integrasjonsknappen, for å komme til oppsett av bilagsnummerserie:

 

 

  • Skriv inn den ønskede bilagsnummerserie under "bilagsnummer" (husk å velge en unik nummerserie)
  • Trykk "lagre"
Prefiks
Prefiks kan defineres både som et tall, tegn, og bokstaver, og vil danne en fast del av bilagsnummeret.
NB: Det er ikke alle økonomisystemer som støtter prefiks.
 
Bilagsnummer
Bilagsnummeret skal være numerisk, og vil automatisk telle oppover slik at alle bilag får unike nummer.
 
Suffiks
Suffiks kan defineres både som et tall, tegn, og bokstaver, og vil danne en fast del av bilagsnummeret.
NB: Det er ikke alle økonomisystemer som støtter suffiks.

Kommentarer