Etiketter

Følg

Etiketter (enterprise funksjon)

Etiketter er et redskap som gjør at regnskapsbrukere kan gruppere de fakturaene som er til behandling. Alle brukere kan legge til eller fjerne etiketter på fakturaer, men dersom du skal administrere etikettene, krever det at du har rettighet til å redigere "kontorer og brukere".Opprette etiketter

Velg hovedkontoret i hierarkiet i "kontorer og brukere" (se fig. 1 nr. 1). Velg arkfanen "faktura" (se fig. 1. nr. 2), og finn overskriften "etiketter" (se fig. 1 nr. 3). Her finner du en liste over etikettene, samt en tilhørende verktøylinje. Klikk på "ny", tast inn navn og beskrivelse, og klikk "lagre" for å opprette en etikett. Navnet bør være kort og formulert i henhold til regnksapsavdelingens ønsker. Beskrivelsen kan være en tekst som tydeliggjør hva etiketten skal brukes til. Beskrivelsen kommer frem når brukerne holder musepekeren over etiketten.(Flg.1)

Slette etiketter

Her tar vi utgangspunkt i den listen vi så i fig. 1 nr. 3. Marker den etiketten du ønsker å slette, og klikk "slett". Dette vil slette etiketten, og fakturaer med en slik etikett vil miste denne. Det vil ikke være noen andre konsekvenser for disse fakturaene.

Redigere etiketter

Her tar vi utgangspunkt i den listen vi så i fig. 1 nr. 3. Klikk på redigeringsikonet for å redigere en eksisterende etikett. Du kan nå endre verdiene i "navn" og "beskrivelse". Klikk på diskettikonet i redigeringskolonnen for å lagre endringene.

Kommentarer