Elektroniske fakturaer (OIOUBL) via NemHandel

Følg

NemHandel

NemHandel er en e-handels teknologi som gjør elektronisk fakturering så enkelt som å sende email. NemHandel er et åpent e-handelsrammeverk som tillater bedrifter å sende standardiserte elektroniske fakturaer direkte fra deres PC via internett på en sikker og stabil måte.

Mer informasjon om NemHandel ved Digitaliseringstyrelsen og her.

nemhandel.PNG

 

Hvorfor elektronisk faktura?

Fordi det er:

  1. Hurtigere (typisk mottatt fra leverandør innen 15 minutter)
  2. Billigere (gebyr for OCR-datafangst byttet ut med lav stykkpris per elektronisk dokument)
  3. Mer pålitelig (ingen skanning / OCR-datafangstfeil)
  4. Enklere (alt du trenger å fortelle leverandøren er ditt GLN nummer. Ibistic tar hånd om resten)
  5. Ingen papirer (Ibistic mottar og lagrer alle dine fakturaer elektronisk)

 

Hva trenger jeg for å komme i gang?

Du trenger å være kunde av Ibistic og å disponere et GLN nummer for det selskap som mottar fakturaer. Du må deretter gi GLN nummeret til Ibistic Support så de kan registrere det i NemHandel, og mappe GLN til din regnskapsenhet i Ibistic.

Danske GLN nummere kan bestilles hos GS1 Denmark: http://www.gs1.dk/hurtigt-i-gang/priser/

Straks GLN er registrert i NemHandel og mappet i Ibistic, kan du sende leverandørbrev som informerer dine leverandører at du er registrert i NemHandel med ditt GLN. Leverandørene kan så sende OIOUBL elektroniske fakturaer til ditt GLN.

 

GLN / EAN - hva er forskjellen?

"EAN" er forkortelse for European Article Number, og kan bli funnet ved strekkodene på produkter. Det er et 13 sifret nummer (12 + 1 kontrollsiffer) som er unikt. Dette nummersystem var i sin tid brukt som lokasjonsnummersystem i Europa. Det har så siden blitt utvidet til hele verden, og den mest korrekte terminologi er GLN (Global Location Number). GLN brukes ofte til å registrere lokalsonsnummer på bedrifter og organisasjoner, for deretter brukes som adressenummer i den danske nasjonale infrastruktur for elektroniske forretningsdokumenter kalt "NemHandel". GLN numre i Danmark ser noenlunde ut som dette 5798001234567.

 

OIOUBL

OIOUBL er elektroniske XML forretningsdokumenter spesifikke for for Danmark. OIOUBL er en implementering av e-handelsformatet UBL 2.0, og en videreutvikling av OIOXML formatet. "OIO" betyr "Offentlig Information Online", og UBL "Universal Business Language". Elektroniske fakturaer i Danmark er for det meste i OIOUBL format. Mer informasjon om formatet finnes her og her.

 

UTS (UtilitityStatements)

UtilitityStatements (OIOUBL ForsyningsSpecifikation) er supplementære filer til OIOUBL, i form av filvedlegg til den originale OIOUBL. Dette er typisk faktura spesifikasjoner (elektrisk forbruk, spesifikasjon av telefonbruk etc) eller originale PDF faktura dokumenter. Mer info om UTS formatet finner du her.

 

Hva er forskjellen mellom en skannet og elektronisk faktura?

Når en elektronisk faktura ankommer i Ibistic (typisk som en OIOUBL XML fil), vises den via vår stylesheet som et interaktivt "fakturabilde", hvor det er varelinjebeskrivelser, beløp / valuta, informasjon om leverandør, faktura og forfallsdato etc, og EAN/GLN nummer. Fakturaen vil inneholde de samme informasjoner som skannet faktura, men er visuelt forskjellig, da det er en ren elektronisk visning i stedet for et skannet bilde.

Eksempel på visning av OIOUBL stylesheet, med interaktiv ekspanderende informasjon i fakturabildet:

OIOUBL.PNG

Kommentarer