Norske regler og satser for reisegodtgjørelse

Følg

Norske regler og satser for reisegodtgjørelse

Ibistic har pr. 1. januar 2017 implementert de nye satsene for Statens reiseregulativ i sin løsning for Ibistic Travel & Expense (ITE), system for å håndtere utlegg og reiseoppgjør.

I Norge dekker reisegodtgjørelse næringsmidler (mat og drikke), og kun det. De skattefrie satsene er basert på Statens reiseregulativ, men med en redusert rate basert på bostedstype type for overnattingen. Vist under er eksempel på grensesnitt for opprettelse av reiseoppgjør på statens satser: 

 


Skattefri reisegodtgjørelse for Norske virksomheter

Reiser i Norge
Gjelder for reiser til og innen:
•    Norge.
•    Svalbard, inkludert Bjørnøya, Hopen og Jan Mayen.
•    Norske biland og områder med særstatus i Antarktis.
o    Om den ansatte har en stopp i utlandet som varer mer enn 6 timer på vei til Antarktis, gjelder reglene for reiser i utlandet for stoppen. Når reisen starter igjen, gjelder reglene for reiser i Norge.

Krav:
•    Avstanden mellom avgangsstedet og minst et av målene må være minimum 15 kilometer.
•    Reisen må vare minst 6 timer
•    Dersom det er kjent før reisens begynnelse at den vil vare mer enn 28 døgn, gjelder følgende regelsett: PM-2013-17: Særavtale om økonomiske vilkår ved endret tjenestested fra den 29. dagen.
o    Om det har vært et opphold i reisen, eksempelvis at den reisende har vært hjemme i helgen, vil reisen fortsette når vedkommende har kommet tilbake, og ikke starte på dag 1 igjen.

Definisjoner
•    En hel dag: 24 timer fra reisens start.
•    Natt: Mellom 22.00 og 06.00
•    For reiser som varer mer enn en hel dag, regnes dager som varer minst 6 timer som en full dag.

 

Satser
Nasjonalt: Reiser i Norge

 

Referanser
•    Regjeringen.no: Statens reiseregulativ
•    Skatteetaten: Forskuddssatser for trekkfri kostgodtgjørelse

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Kommentarer