Sådan kører du Ibistic Integration Framework manuelt

Følg

Bemærk: Denne artikel er rettet mod IT-professionelle eller server-administratorer som har tilgang til den integrations-server som hoster Ibistic Integration Framework for din organisation

Ibistic stamdata og faktura-integration kører automatisk på fastsatte tidspunkter, defineret af Task Scheduler på integrationsserveren. I tilfælde, hvor du ønsker at køre denne task med det samme og ikke vente til neste klokkeslæt på tidsplanen, eller hvis du ønsker at køre integrationen for at fejlsøge, beskriver denne artikel hvordan du gør dette.

For manuelt at tvinge integrationen til at køre, kan du åbne Task Scheduler på serveren:

 task-schedulerer.png

I Task Scheduler, kan du lokalisere opgaven for masterdata (chart), faktura eller afregning (hvis du bruger det), og så køre de relevante tasks manuelt.

tasks.png

 

Sådan kører du masterdata / chart task’en manuelt

For at uploade de sidst opdaterede stamdata fra integrationsserveren til Ibistic, kan du ganske enkelt højreklikke på Ibistic Chart opgaven, og vælge "Run":

Chart-run.png

 

Sådan kører du fakturaimport task’en manuelt

På samme kan du også tvinge import til integrationsserver for de sidst overførte fakturafiler fra Ibistic- ved at højreklikke på Ibistic Invoice Import task, og vælge "Run":

 

Invoice-run.png

 

Sådan kører du Ibistics integration manuelt i et kommandovindue

Alternativt, kan du også køre integrationen manuelt udenom Task Scheduler, ved at åbne et kommandovindue på integrationsserveren. I dette scenario, må du først sikre at du er logget ind med samme windows service bruger som bruges for at køre integrationen via Task Schedule. Du kan verificere, at du er logget ind med den rette bruger, ved at åbne et kommandovindue (CMD), og indtaste "whoami". Her er et eksempel på et sådan skærmbillede med kommando og resultat:

whoami.png

At være logget ind med samme bruger som integrationen kører med, er vigtig, fordi certifikatet blev installeret på den aktuelle bruger da integrationen oprindelig blev sat op, og dette certifikat er nødvendigt for at integrationsklienten skal kunne kommunikere med Ibistic.

cmd.png

Fra kommandolinje kan du køre filen Ibistic.Integration.Host.exe med "parameters.xml"- ekstensionen for masterdata/chart eller parameters_invoiceimport.xml for fakturaimport. Filstien afhænger af hvor du har Ibistic Integration Framework installeret, men bør se nogenlunde ud som beskrevet herunder.

 

Sådan kører du Masterdata / Chart fra kommandolinje

Her er et eksempel på kommandoen for chart / masterdata "C:\Ibistic Integration Framework>Ibistic.Integration.Host.exe parameters.xml"

chart-cmd.png

(tilpas filstien baseret på hvor ibistic integration framework er installeret)

 

Sådan kører du fakturaimporten fra kommandolinjen:

Her er en eksempelkommando for fakturaimport "C:\Ibistic Integration Framework>Ibistic.Integration.Host.exe parameters_invoiceimport.xml"

invoice-cmd.png

(tilpas filstien baseret på hvor ibistic integration framework er installeret)

 

Execution log (ekseveringslog)

Du kan observere slutresultatet af at du kørte integrationen ved at inspicere filen excutionlog.txt i folderen for Ibistic Integration Framework. Hvis integrationen kørte uden fejl, bør det se ud nogenlunde som dette:

executionlog.PNG

Når du kører fakturaintegrationen manuelt, skal du også kunne se opdaterede filer i mappen for fakturaimport og backup-mappen, og hvis du kørte chart / stamdataintegrationen, skal du kunne se at kontoplanen i Ibistic bliver opdateret med de nye konti kort tid efter.

 

Fejlbeskeder i execution log

Hvis der opstod en fejl ved kørslen af integrationen, bliver dette beskrevet i execution log, med navn/filstien på logfilen:

error.PNG

Den korresponderende logfil findes i log-mappen:

log.PNG

Fejlen beskrives i den relevante fil, og forklarer nøjagtig hvad der gik galt. Fejlbeskeden kan give et praj om, hvordan man løser problemet.
Hvis du er usikker på hvad fejlbeskeden betyder, bede du venligst videresende detaljerne fra loggen i sin helhed, og detaljerne / omstændighederne til Ibistic Support på (support@ibistic.com).

 

Relaterte artikler:
Fejlsøgning af integrationsproblemer
Retningslinjer for migrering af server (Ibistic integration Framework)

Kommentarer