Beløpgsgrænser for Afregninger

At fastsætte beløbsgrænser

Ved at sætte beløbsgrænser kan du på en enkel måde kontrollere, at ingen overskrider de beløb, som de har og samtidig er det en måde at kontrollere forløbet til en afregning på. Når nogen godkender et afregningselement, som overskrider deres beløbsgrænse, vil linjen blive sendt til en godkender højere i hierarkiet for yderligere godkendelse.

 

For at fastsætte, ændre eller slette beløbsgrænser for en bruger skal man have rettigheden ”Administrere kontor og brugere” (se fig. 1):

01.png 

Fig. 1

 

For at fastsætte, redigere eller slette beløbsgrænser skal du gå til menuen ”Administration” (se fig. 2):

 02.png

Fig. 2

 

Herefter klikker du dig videre ind i menuen ”Kontor & brugere” (se fig. 3):

03.png 

Fig. 3

 

Når det drejer sig om beløbsgrænser, er der både mulighed for at indstille dette på kontorniveau og på brugerniveau. Bemærk, at beløbsgrænser på brugerniveau overskriver beløbsgrænser, angivet på kontorniveau.

 

Sådan fastsættes en beløbsgrænse på en specifik bruger (se fig. 4):

04.png

Fig. 4

 

 1. Vælg den bruger, der skal have fastsat/ændret beløbsgrænse
 2. Vælg fanebladet ”Beløbsgrænse”
 3. Klik derefter på "Ny"

 

 

Når man har klikket "Ny" vil man få vist følgende skærmbillede (se fig. 5):

05.png

Fig. 5

 

 1. Her vælges det beløb, som brugeren skal have indstillet som beløbsgrænse
 2. Her vælges man den valuta, som beløbsgrænsen skal angives i. Bemærk, at andre valuta bliver konverteret til DKK, således at beløbsgrænsen opretholdes.

Her kan man også i fastsætte en anden valuta, i det tilfælde er det kun beløb med denne originalvaluta, der vil blive berørt af beløbsgrænsen.

 1. Her kan du vælge den dimension, som beløbsgrænsen skal gælde for – beløbsgrænsen vil altså kun gøre sig gældende, hvis fakturaen er konteret på denne dimension.
 2. Her kan man også vælge en bestemt dimensionsværdi - beløbsgrænsen gælder kun, hvis fakturaen er konteret specifikt på denne dimensionsværdi.
 3. Klik på ikonet ”Gem" for at gemme dine indstillinger.

 

 

Sådan indstilles en beløbsgrænse på et kontor (se fig. 6):

06.png

Fig. 6

 

 1. Vælg det kontor, der ønskes indstille en beløbsgrænse for
 2. Vælg fanebladet "Beløbsgrænser"
 3. Klik på "Ny"

 

Når du klikker på "Ny", vil du få vist følgende skærmbillede (se fig. 7):

07.png 

Fig. 7

 

 1. Angiv her det beløb, brugeren skal have som beløbsgrænse
 2. Angiv her, hvilken valuta beløbsgrænsen skal være i. Bemærk, at anden valuta bliver konverteret til DKK, således at beløbsgrænsen opretholdes.

Der er også mulighed for at angive en anden valuta. I det tilfælde er det kun beløb i denne originalvaluta, der vil blive berørt af beløbsgrænsen.

 1. Her kan man vælge for hvilken dimension, beløbsgrænsen skal gælde – beløbsgrænsen vil således kun gælde, hvis fakturaen er konteret på denne dimension
 2. Her kan man også vælge en bestemt dimensionsværdi - beløbsgrænsen gælder kun, hvis fakturaen er konteret specifikt på denne dimensionsværdi.
 3. Klik på ”Gem" for at gemme dine indstillinger

 

 

For at slette en beløbsgrænse på både kontor- og brugerniveau, skal du gå til den relevante bruger eller det relevante kontor og vælge beløbsgrænsen og klikke på ”Slet” (se fig. 8):

08.png

Fig. 8

Kommentarer