Underskriv udlægsrapport - Ny mobilvisning

Underskriv udlægsrapport – Ny mobilvisning

 

Når du opretter et udlæg, eller når der bliver oprettet et udlæg for dig, som du skal underskrive, vil der fremkomme en ny menu, som hedder ”Til underskrift” (se fig. 1):

01.png

Fig. 1

 

Når du klikker dig ind i denne menu, får du vist en oversigt over det/de udlæg, der skal underskrives (Se fig. 2)

02.pngFig. 2

 

Underskriv hele udlægget på en gang

 

For at få vist og kontrollere udlæggets detaljer, skal du vælge det udlæg, du vil underskrive. Det gør du ved at klikke på ikonet for det aktuelle udlæg (se fig. 3):

03.png 

Fig. 3

 

 1. Klikker du her, så vælger du kun det aktuelle udlæg.
 2. Klikker du her, så vil du vælge alle udlæggene på samme tid.

 

 

Markerer du kun et enkelt udlæg, vil du kun få vist detaljerne for det aktuelle udlæg (se fig. 4):

04.png 

Fig. 4

 

I denne visning har du følgende valgmuligheder:

 

 1. Klik på pilen for at komme tilbage til oversigten over udlæg, som du har til underskrift.
 2. Her ser du antallet af valgte udlæg.
 3. Klik på kalenderikonet, hvis du vil angive en bogføringsdato.
 4. Klik på ikonet for historik - så får du vist den foreløbige historik for dit udlæg.
 5. Klik på ikonet ”underskriv, med denne handling underskriver du alle linjerne i udlægget – her kan du også skrive en kommentar (se fig. 5):

Fig. 5

05.png 

 1. Klikker du på bilagsikonet, kan du vælge et bilag, enten et eksisterende bilag eller tilføje et nyt (se fig. 6):

06.png

Fig. 6

 

 1. Her kan du vælge de bilag, som skal tilknyttes dit udlæg. Ved at klikke på dette symbol, vælger du alle eksisterende bilag.
 2. Her ser du navnet på bilaget.
 3. Her ser du hvilken type bilag, det er.
 4. Her kan du oprette nye bilag, som du senere kan føje til et udlæg (se fig. 7)
 5. Her ser du en forhåndsvisning af det valgte bilag.

 

Sådan ser det ud, når du skal oprette et nyt bilag, som senere kan føjes til et udlæg:

07.png

Fig. 7

 

 1. Klik på X for at afbryde oprettelse af et nyt bilag.
 2. Her angiver du bilagstype – bemærk at du kun kan få tilføjet typen ”konteringsnotat”, hvis udlægget allerede er distribueret og ude i flow.
 3. Her angiver du filnavnet.
 4. Her kan du tilføje en beskrivelse af hvad bilaget indeholder.
 5. Klik her for at hente et billede eller en fil,
 6. Klik her for at bekræfte oprettelsen af udlægget.

 

 

 

 1. Hvis du klikker på denne linje, får du nogle ekstra funktioner (se fig. 8):

08.png

Fig. 8

 

 1. Hvis du klikker på ”Etiketter”, kan du tilføje, slette eller redigere etiketter, og tilknytte etiketter til udlæg.
 2. Hvis du klikker på ”Redigér”, får du mulighed for at sende hele udlægget tilbage til redigering.

 Klik på printerikonet for at få vist en printervenlig visning af udlægget, som du derefter kan udskrive.

 

 Underskrive/behandle individuelle konteringslinjer

 Hvis du ønsker at se og behandle de individuelle konteringslinjer for et udlæg, kan du klikke på selve linjen i stedet for udlægsikonet. (se fig. 9):

09.png

Fig. 9

 

Herefter vil du få vist de individuelle konteringslinjer (se fig. 10):

10.png

Fig 10

 

Før du vælger en eller flere af de individuelle konteringslinjer får du vist følgende valgmuligheder:

 

 1. Klik på pilen for at komme tilbage til oversigten over udlæg til underskrift.
 2. Hvis du klikker på ikonet ”Underskrift” vil du få mulighed for at underskrive alle konteringslinjerne på en gang, altså hele udlægget på samme tid. (se fig. 11):

11.png

Fig. 11

 

 1. Hvis du klikker på printerikonet får du vist en printervenlig visning af udlægget, som du kan vælge at udskrive.

 

Du kan også underskrive eller afvise de individuelle konteringslinjer ved at vælge en eller flere af linjerne (se fig. 12):

12.png

Fig. 12

 

Her får du også vist valg/information:

 

 1. Hvis du klikker her, kommer du tilbage til oversigten over udlæg til underskrift.
 2. Dette er antallet af konteringslinjer, som er markeret til underskrift. Du kan også se her, hvilke linjer der allerede er underskrevet – de vil være mærket med dette symbol:
 3. For at vælge konteringslinjer som skal underskrives, skal du klikke på cirklen på hver enkelt linje.
 4. Ved at klikke her, tilføjer du en kommentar til de markerede linjer.
 5. Ved at Klikke her, kan du underskrive de markerede linjer. Bemærk, hvis de markerede linjer indeholder linjer, som allerede er bekræftet (underskrevet), så vil kun de, der er mulige at underskrive blive underskrevet.
 6. Her kan du afvise de valgte konteringslinjer.
 7. Her kan du videresende de valgte konteringslinjer uden at underskrive (se fig. 13):

13.png

Fig. 13

 

 1. Klik på printerikonet for at få vist en printervenlig visning af udlægget, som du kan vælge at udskrive.
 2. Du kan klikke på denne ”nål” for at beholde informationsoversigten i toppen af udlægget, så det er synligt, mens du scroller nedover udlægget.

Kommentarer