Afregninger til behandling

Afregninger til behandling

Her kan man se, distribuere og følge afregninger/kørsler som endnu ikke er overført, samt overføre færdigbehandlede bilag.

 

Fra hovedmenuen går du til menuen "Til behandling" (se fig. 1):

01.png Fig. 1

 

Her får du vist en liste over alle de afregninger, der ligger til behandling (se fig. 2):

02.png Fig. 2

 

I denne listevisning får du kun vist informationer om den enkelte afregning på en linje for sig, og du kan finde følgende information:

 Hvor mange linjer afregningen består af, og hvor mange, der er blevet godkendt

 1. Her vises afregningens nummer
 2. Her vises datoen for oprettelse af afregningen
 3. Her vises afregningens ”ejer”
 4. Her vises afregningens totale beløb
 5. Her vises en beskrivelse af afregningen

 

 

I denne visning har du adgang til visse funktioner (se fig. 3):

03.pngFig. 3

 

Man markerer en afregning og har så mulighed for at udføre følgende handlinger: 

 1. Hvis alle linjer i en afregning er færdigbehandlede, kan man overføre til regnskabssystemet.
 2. Man kan håndtere manuelt – det vil sige, angive afregningens status som overført, uden at overføre afregningen
 3. Man kan slette valgte afregninger
 4. Man kan returnere afregningen til redigering hos opretteren/ejeren

 Man kan også vælge at vise linjerne i et udlæg (se fig. 4a og 4b):

04a.pngFig. 4a

04b.png 

Fig. 4b

 

Her har man adgang til følgende oplysninger/handlinger:

 

 1. Her ser man, at listen viser de forskellige linjer, som en afregning kan bestå af
 2. Klikker man på "Rediger" knappen, kan man redigere konteringerne på afregningslinjen, samt bilagsteksten (se fig. 5):

05.png

Fig. 5

 

 1. Foretager man ændringer i konteringerne, gemmes de efterfølgende ved at klikke på ikonet ”gem”.
 2. Hvis du vil afvise ændringerne, skal du klikke på ikonet "Annuller"

 

 1. Her vises afregningens ejer
 2. Her vises afregningens nummer
 3. Her vises hvornår afregningen sidst er blevet ændret
 4. Her vises bilagsteksten
 5. Her vises linjebeløbet
 6. Her vises, hvor afregningslinjen ligger til behandling, altså hos hvilken bruger, den ligger i flow
 7. Her vises status på afregningslinjen, om den er godkendt eller ej
 8. Disse felter viser konteringen på linjen
 9. Her ser man eventuelle kommentarer tilknyttet linjen

 

 

Når man får vist alle linjerne, har man også adgang til disse funktioner (se fig. 6):

06.png 

Fig. 6

 

Man markerer altså en eller flere linjer, og kan således: 

 1. Videredistribuere afregningslinje(erne) til godkender
 2. Man kan tilbagekalde afregningslinjen til regnskab
 3. Man kan sende en påmindelse til brugeren, som har linjen liggende til behandling
 4. Man kan massekontere på linjen, altså føje konteringer på for mange linjer på samme tid
 5. Man kan tilføje en bilagstekst
 6. Man kan tilføje en kommentar

Man kan også filtrere på visningen (filtrering). Dette kan gøres på afregningsniveau. (se fig. 7):

07.png

Fig. 7

 

Her kan man filtrere afregningerne på følgende kriterier: 

 1. Status - for eksempel overførte afregninger, eller afregninger, der ligger til behandling
 2. Man kan filtrere efter ejeren af afregningen
 3. Man kan bruge fritekstfeltet (D), og her kan man vælge, om man vil søge efter beskrivelsen af afregningen, eller på afregningens nummer.
 4. Her skrives fritekstsøgningen ind
 5. Klik på "Filtrér"

 Filtreringen kan også foretages på afregningslinjeniveau (se fig. 8):

08.pngFig. 8

 

I denne visning kan man, filtrere afregningslinjen efter følgende kriterier:

 1. De forskellige typer status, man har tilgængelige (se fig. 9):

09.png 

Fig. 9

  

 1. Hvilken bruger, der har afregningslinjen til behandling i workflow
 2. Afregningens ejer
 3. Efter hvor lang tid, afregningen har ligget hos den sidste behandler. Her skal man angive, det antal dage, som afregningslinjen har ligget længere end, hos en behandler. Taster man fx 10 dage ind, vil man få vist alle afregningslinjer, der har ligget mere end 10 dage hos en behandler.

 

Man kan selvfølgelig også kombinere kriterierne, så man for eksempel kan få vist alle afregningslinjer, som har ligget hos en specifik behandler i mere end 10 dage. (se fig. 10):

10.png

Fig. 10

Bemærk, at når du er på linjeniveau, kan du også klikke på "Info" (se Figur 11):

11.png

Fig. 11

Klikker man på dette felt, får man adgang til afregningslinjens historik (se fig. 12):

12.pngFig. 12

Her kan man se: 

 1. Datoerne for de forskellige handlinger, der er foretaget for denne afregningslinje.
 2. Bilagsteksten tilhørende afregningslinjen
 3. Bruttobeløbet for denne afregningslinje
 4. Her vises, hvilken status afregningslinjen havde i dette led
 5. Her vises, hvilken status afregningslinjen har fået efter behandling i dette led
 6. Her vises, hvilken bruger afregningslinjen blev distribueret fra i dette led
 7. Her vises, hvilken bruger afregningslinjen blev distribueret til i dette led
 8. Her vises, hvilken bruger, der distribuerede afregningslinjen i dette led
 9. Her ser man eventuelle kommentarer, der er tilknyttet linjen

 

 

Kommentarer