Liste over koncernrapporter

Følg

Oversigt over tilgængelige koncernrapporter som kan konfigureres (rapporter over flere selskaber samtidig)

 

Faktura

- Overførte fakturaer

- Fakturaer til behandling

- Fakturahandlinger - log

- Fakturahovedændringer

- Afstemte fakturaer

- Videresendte dokumenter - fakturabilag

- Nye fakturabilag

 

Udlæg/rejseopgør

- Udlæg/rejseopgørelse til behandling

- Sagsbehandlingstid pr. afregning

 

Administration

- Omdirigeringsregler: Oversikt

- Dubletter i kreditorregister

- Aktive fraværsassistenter

- Filtre tildelt kontor & brugere

- Ændring af beløbsgrænser

- Omdirigeringsregler: Brugere

- Beløbsgrænser

- Historiske fraværsassistenter

- Flyttede eller deaktiverede kontorer og brugere

 

Giv besked til Ibistic support, hvis I ønsker koncernrapporter implementeret. Implementering er fakturerbart arbejd.

 

 

Kommentarer