Til orientering

Følg

Faktura til orientering

Via fakturavisningen kan du vælge at sende en faktura til orientering ved hjælp af Orientering-funktionen. Fakturaer som sendes til orientering, er ikke en del af godkendelsesprocessen; blot en orientering som modtageren skal bekræfte - så du kan være sikker på at modtageren har set fakturaen.

At fakturaer sendes til ”Orientering” bliver logget i Ibistic, men brugeren har kun ”se ”-rettigheder i forhold til fakturaen som bliver modtaget ”til orientering, ikke andet.

 

Send en faktura til orientering:

I fakturavisningen klikker du på fanebladet "Orientering":
DANSK_Til_orientering_1.PNG

 

 

Efterfølgende klikker du på knappen ”Send til orientering”, vælger en bruger og klikker på knappen ”Send”:

 DANSK_Til_orientering_2.PNG

 

Fakturaen som er blevet sendt til "Orientering" til en bruger vil blive "liggende" hos brugeren, indtil den er blevet "bekræftet" - eller indtil afsenderen kalder den tilbage. Modtageren kan ikke selv kalde fakturaen tilbage, men kun bekræfte fakturaen. Brugeren kan se, hvor mange fakturaer som ligger til "Orientering" - enten i hovedmenuen i menuen ”Faktura(er) til orientering” eller under fanebladet ”Orientering” på fakturaerne til behandling.

 

Sådan bekræftes en faktura til "Orientering".

I hovedmenuen klikker du på knappen "Faktura(er) til orientering":

 DANSK_Til_orientering_3.PNG

 

 

Derefter vælger du den faktura, som du ønsker at bekræfte at du har set:

 DANSK_Til_orientering_4.PNG

 

Den pågældende faktura bliver åbnet og du kan nu se alle detaljer på fakturaen – og du kan nu også trykke på "Arkivér" for at bekræfte at fakturaen er blevet set:

 DANSK_Til_orientering_5.PNG

 

Herefter vil fakturaen forsvinde fra oversigten, men du kan nu se på Orienterings-fanebladet på selve fakturaen, at brugeren har set fakturaen og hvornår vedkommende har set den:

 DANSK_Til_orientering_7.PNG

 

Kald en faktura, som er til orientering, tilbage

I fakturavisningen vælger du fanebladet "Orientering". Derefter markerer du den bruger som har fakturaen til orientering, og til sidst klikker du på knappen "Kald tilbage":

 DANSK_Til_orientering_6.PNG

 Så vil fakturaen straks blive kaldt tilbage fra den person som fakturaen var til orientering ved.

 

OBS!: Vær opmærksom på at denne ”Til orientering”- funktion ikke følger med som standard i Ibistic, men er en funktion der kan tilkøbes (2500 DKK) hvis I ønsker det. Kontakt blot Ibistic support hvis I ønsker ”Orientering”-funktionen implementeret i jeres Ibistic.

 

Kommentarer