Kategorikoder (Merchant Category Codes)

Følg

Kategorikoder, eller Merchant Category Codes, er koder som bliver til forretninger som modtager betaling med kreditkort, baseret på hvilken type handel de har med at gøre. Der findes en international liste over hvilke koder som skal bruges til hvilken type handel.

Disse kategorikoder tilknyttes omkostningstyper på forhånd, og for at oprette en sådan tilknytning går man først ind i menuen "Administration" (se fig. 1):

Merchant_Category_Codes_1.PNGFig. 1

 

Man går så videre ind i menuen "Kreditkortadministration" (se fig. 2):

Merchant_Category_Codes_2.PNGFig. 2

Her vælger man så fanebladet "Kategorikoder" (se fig. 3a):

Merchant_Category_Codes_3a.PNGFig. 3a

Her ser man, at der er valgt Merchant Category Code, som er den mest almindelige. Der findes dog andre typer Category Codes, for eksempel CWT – dette står for Carlson Wagonlit Travel, som opererer med egne koder som sendes med transaktionerne (se fig. 3b). Disse koder vil hovedsaglig være bogstav-baserede, men de kan også være sammensat af både bogstav- og numeriske værdier.

Merchant_Category_Codes_3b.pngFig. 3b

Bemærk at hvis selskabet er sat op med MCC som standard, så vil dette valg muligvis ikke tilgængeligt.

Hvordan oprettes en ny tilknytning (se fig. 4):

Merchant_Category_Codes_4.PNGFig. 4

A. Klik på knappen "Tilføj"

B. Tast den eller de koder ind som gælder for denne omkostningstype. Bemærk at man her kan bruge flere forskellige koder som repræsenterer den type forretning. Dette kan gøres på flere forskellige måder:

  • Enkeltværdier kan tastes ind med kommaseparator, både som numeriske og bogstavs-baserede kombinationer: "3000,3101,3122,3299" eller "DIFM05,DIFMAI,DOFAM,DIFMBO"
  • Man kan indtaste intervaller for numeriske værdier: "3000-3101"
  • Man kan indtaste en kombination af enkeltværdier separeret med komma og intervaller: "3000-3101, 3122, 3299-3300,DIFMAI"

C. Angiv her om beløbet er positivt eller negativt

D. Angiv hvilken omkostningstype koden(e) skal tilknyttes

E. Giv en kort beskrivelse af kategoritypen

F. Gem ved at klikke på "Gem"

Bemærk her at den omkostningstype som man vælger vil forsvinde fra listen - man kan altså ikke vælge den igen.

Hvordan redigeres en tilknytning mellem kategorikode og omkostningstype (se fig. 5):

Merchant_Category_Codes_5.PNGFig. 5

Man klikker på redigeringsikonet, og så kan man ændre oplysningerne (se fig. 6):

Merchant_Category_Codes_6.PNGFig. 6

A. Man redigerer de forskellige felter

B. Hvis man skal gemme ændringerne klikker man på "Gemme" ikonet

C. Hvis man vil afbryde redigeringen og beholde de originale oplysninger, så klikker man på "Afbryd" ikonet.

 

Hvordan slettes en tilknytning mellem kategorikode og omkostningstype (se fig. 7):

Merchant_Category_Codes_7.PNGFig. 7

A. Markér først tilknytningen du vil slette

B. Klik så på "Slet"

 

Du finner en liste over kategorikoderne her.

Kommentarer