Invoicedrop Fejlmeldinger (errors)

Følg

Invoicedrop Fejlmeldinger

 

Denne artikel dokumenterer typiske fejlsituationer ved brug af invoicedrop servicen. Dette diagram beskriver dokument-workflowet:

 

Det er to typer feil, 1. Teknisk afvist e-mail og 2. Afvist fakturadokument i OCR service.

Normalsituationen - E-mail bliver modtaget af invoicedrop

Normalt når du sender PDF eller TIFF fakturaer til invoicedrop, vil du modtager en e-mail som notificerer dig om at filen/filerne er blevet modtaget af Ibistic Invoice Gateway, med de(t) relevante filnavn(e). Så ved du, at selve e-mailen er blevet teknisk godkendt. Kvitteringsbeskeden vil se nogenlunde sådan her ud:

Kvitteringen bekræfter at e-mailen er blevet modtaget, og at filerne er blevet sendt til OCR datafangst på scannecenteret, hvor normale behandlingstider gælder (op mod 26 timer den følgende arbejdsdag).

 

E-mail blev teknisk afvist

Hvis du i stedet for kvittering som anvist ovenfor modtager en e-mail med "Critical Error", betyder det, at e-mailen blev teknisk afvist og ikke modtaget af invoicedrop servicen. Typiske fejl kan være:

 

Manglende vedhæftning

CRITICAL ERROR!

This message could not be processed for the following reason:
Your mail contained no attachments.

(Dette betyder, at e-mailen ikke indeholder nogen vedhæftninger. Løsningen er at sende e-mailen igen med PDF- eller TIFF-vedhæftninger.)

 

Flere modtagere (e-mailen blev sendt til flere end en e-mailadresse)

CRITICAL ERROR!

This message could not be processed for the following reason:
Your mail was sent to multiple recipients. Please only use one address in the TO header.

(Dette betyder, at der var flere e-mailadresser i TO/TIL-feltet. Det er kun Invoicedrop-e-mailadressen der må sættes i dette felt. Hvis du ønsker at sende en kopi af fakturaen til nogen, så kan du frit benytte CC feltet til dette formål.)

 

Vedhæftning kunne ikke leveres til adressen

CRITICAL ERROR!

This message could not be processed for the following reason:
Your mail contained no deliverable attachment.

No documents from this messages will be processed.

(Dette betyder, at kombinationen af vedhæftet filtype og invoicedrop-adresse har været forkert. Det der typisk er problemet, er at invoicedrop-adressen ikke eksisterer (kontroller at adressen er stavet korrekt!). Hvis dette ikke er tilfældet, så er adressen ikke sat op til at modtage den type vedhæftet fil. Man kan eksempelvis få denne fejlmelding, hvis man indsender en .jpg- eller .png-billedfil af en faktura, da de ikke er understøttede formater.)

 

Afvisning af fakturadokument af OCR service

Hvis fakturaen bliver afvist af scanneopreatørerne, modtager man en e-mail med "Critical Error", som inkluderer tracking ID på det afviste fakturadokument. Hvis du er usikker på, hvad fejlmeldingen betyder, så kan du sende tracking ID til Ibistic Support. Her er fejlmeldingerne som kan opstå hvis fakturaen bliver afvist af scannecenteret:

 

Dokumenttype ikke understøttet

CRITICAL ERROR!

The following attachment was rejected by the OCR/interpretation service and will not be delivered: A10012601597-1211.pdf
Error details: The file contains an unsupported document type. (Processed 17-01-2016 06:12:03)

Please contact Ibistic Support if you have any questions.

[Ibistic tracking id: e16672f6-0c17-4131-bbe0-e9ad296bcbd6]

(Dette betyder, at dokumenttypen som er blevet sendt til OCR ikke er understøttet. Det vil sige, at det ikke er en faktura, rykker eller kreditnota)

 

Flere dokumenter i én fil

CRITICAL ERROR!

The following

attachment was rejected by the OCR/interpretation service and will not be delivered: A10012601597-1211.pdf
Error details: The file contains multiple documents. (Processed 17-01-2012 06:12:03)

Please contact Ibistic Support if you have any questions.

[Ibistic tracking id: e16672f6-0c17-4131-bbe0-e9ad296bcbd6]

(Dette betyder at flere end et dokument blev sendt i samme fil. Bemærk: Du kan sende flere filer i samme e-mail, men ikke flere fakturaer i samme fil)

 

Billedkvaliteten er ikke god nok

CRITICAL ERROR!

The following attachment was rejected by the OCR/interpretation service and will not be delivered: A10012601597-1211.pdf
Error details: The image quality of the file is not good enough for interpretation. (Processed 17-01-2012 06:12:03)

Please contact Ibistic Support if you have any questions.

[Ibistic tracking id: e16672f6-0c17-4131-bbe0-e9ad296bcbd6]

(Dette betyder, at billedkvaliteten på dokumentet ikke er god nok til maskinel OCR datafangst) 

 

Sider af dokumentet i filen mangler

CRITICAL ERROR!

The following attachment was rejected by the OCR/interpretation service and will not be delivered: A10012601597-1211.pdf
Error details: Not all pages of the document are included in the file. (Processed 17-01-2012 06:12:03)

Please contact Ibistic Support if you have any questions.

[Ibistic tracking id: e16672f6-0c17-4131-bbe0-e9ad296bcbd6]

(Dette betyder, at der mangler sider i det indsendte dokument. Alle siderne på fakturaen skal være sendt med)

 

For generel information om hvordan man bruger invoicedrop læs venligst vores artikel Hvordan bruges invoicedrop".

Kommentarer