Administration af Omdirigering

Følg

Administration af Omdirigering

Vi kan nu for Enterprise-kunder opsætte avanceret administration af omdirigeringsflow for fakturaer og udlæg. Denne nye funktionalitet gør det muligt for administratoren at oprette og styre omdirigeringsmulighederne i Kontor og Brugere. Disse omdirigeringsregler tilsidesætter det normale workflow som følger Kontor og Brugere-hierarkiet.

Så snart at administration af omdirigering er aktiveret på jeres site, så kan du finde Omdirigeringsadministration
under Administration --> Omdirigeringsadministration:

 

Omdirigeringsadministration indeholder avancerede muligheder for opsætning af omdirigering:

A. Kontering på konteringsdimensioner i fakturahovedet, udløst af dokumentoprettelser (feks faktura ankommer eller er manuelt oprettet).

B. Konterede dimensioner på konteringslinjen, omdirigeret fra varemodtager til godkender, udløst af, at man klikker Bekræft varemodtag.

C. Konterede dimensioner på konteringslinjen fra godkender til godkender, udløst af at man klikker Godkend.

 

I dette eksempel sætter vi omdirigering op på Afdeling, fra varemodtager til godkender (alternativ B):

Trinnene vist i billedet over er:

  1. Klik på "Aktivér lokal omdirigeringsopsætning" for at aktivere omdirigeringen og for at det vises i afsnittet under Kontor og brugere.
  2. Vælg "Ny" for at oprette den nye omdirigeringsmulighed.
  3. Vælg navn på omdirigeringsfunktionen, og hvilken dimension du ønsker at omdirigere på.
  4. Klik på "Gem" for at bekræfte.
  5. Omdirigeringsmuligheden vil efter oprettelse vises i listen.

Så snart at reglen er oprettet kan du indsætte værdier som der skal omdirigeres på i Kontor og Brugere:

Omdirigering sættes på den bruker som der skal omdirigeres til. I dette eksempelet, vil dokuemt som er kontert på avdeling "1100 - Esbjerg" automatisk gå til godkendelse til brugeren Gunnar Godkender etter bekræftet varemodtak. 

 

Man kan også ændre prioriteringsrækkefølgen for omdirigering med hensyn til, hvad systemet skal omdirigere på, hvis der er to regler som er gældende samtidigt. Det gøres under omdirigeringsadministrationen ved at klikke på "Flyt op" og "Flyt ned". Den dimension som ligger øverst har højest prioritet:

I dette tilfældet har kontering på Projekt højere prioritet for omdirigering end Afdeling, og kan ændres som vist på billedet herover.

 

Ønsker du mere information om omdirigering så læs venligst denne artikel: Omdirigering.

Kontakt Ibistic Support hvis I er interesserede i at aktivere modulet for Omdirigeringsadministration i jeres site (dette er en fakturerbar opgave at konfigurere).

Kommentarer