Rapporter - Statistik

Følg

Brugere som har rettigheden Se/generere rapporter kan generere statistiske rapporter. Gå til Rapporter, vælg Statistik under Kategori og klik Filtrering:

 

Herunder kan du se en beskrivelse af nogle af de statistiske rapporter, som findes i Ibistic.

 

 

Faktura

Fakturastatistik
Denne type rapport viser først og fremmest det antal fakturaer, som er kommet ind i systemet (fra scanningsleverandører, som f.eks. elektroniske eller manuelt oprettede fakturaer), antal fakturaer, som er blevet slettet, videresendt eller overført på anden måde, f.eks. ved manuel håndtering, varekøb osv.Derudover viser rapporten det antal fakturaer, som er blevet overført inden for det angivne tidsrum. Tabellen nederst viser, hvor lang tid det har taget at overføre fakturaerne i systemet. Tidsforbruget fra ankomst til første handling er den tid, det tager fra fakturaen ankommer i systemet til den første handling er udført, f.eks. at regnskabsafdelingen sender fakturaen ud til en person i organisationen. Tidsforbruget fra første til sidste handling er den tid, det har taget fra fakturaen blev sendt fra regnskabsafdelingen, til den er færdigbehandlet. Tidsforbrug fra sidste handling til overførsel er den tid, der er gået fra fakturaen blev færdigbehandlet til den blev overført til regnskabssystemet. Tidsforbrug fra ankomst til overførsel er den samlede tid, fakturaen har brugt på at komme gennem systemet.

 

Fakturabehandlingstid
Rapporten giver overblik over behandlingstiden for hver enkelt bruger og antal fakturalinjeoperationer, samt minimum, maksimum og gennemsnitlig behandlingstid for disse operationer. Med fakturaelementoperationer menes handlinger, som bliver logført i fakturahistorikken. Det kan f.eks. være attestering, godkendelse, afvisninger osv. Ved opdeling af fakturaelementer, vil selve opdelingsoperationen ikke tælle som en handling, men tidsforbruget på de nye elementer vil blive aggregeret ud fra den oprindelige fakturalinje.Herudover angives standardafvigelser for at indikere, hvordan behandlingstiden fordeler sig mellem den gennemsnitlige, maksimale og minimale tid. Du kan finde flere oplysninger om standardafvigelser på http://en.wikipedia.org/wiki/Stdev.

 

Har du flere spørgsmål? Send en anmodning

Kommentarer