Rapporter - Nuværende status

Følg

Brugere som har rettigheden Se/generere rapporter kan generere rapporter baseret på nuværende status. Gå til Rapporter, vælg Nuværenede status under Kategori og klik Filtrering:

 

Herunder kan du se en beskrivelse af nogle af de rapporter over nuværende status, som findes i Ibistic. 

 

 

 

Faktura

Faktura(er) til behandling
Denne rapport giver overblik over alle fakturaer, som er under behandling, og viser, hvor de forskellige fakturalinjer befinder sig i organisationen. Det er muligt at begrænse rapporten til kun at vise fakturaer, som allerede er forfaldet eller forfalder inden et givent antal dage.

 


Fakturaer til behandling CSV
Denne rapport tilbyder grundlæggende data, knyttet til de fakturaer, der er under behandling. Alle data præsenteres fladt i en tabel, som er beregnet til at blive importeret i Excel til pivotering, filtrering og sortering efter ønskede kriterier. Du kan f.eks. sortere på forfaldsdato, tid siden sidste handling, leverandørgruppering, kontering, osv. Rapporten viser op til 5 konteringsdimensioner.Følgende data er inkluderet:Faktura-id, Fakturalinje-id, Fakturanummer, Fakturalinjebeløb, Valuta, FakturalinjebeløbLokalValuta, LokalValuta, Fakturadato, Forfaldsdato, Behandler, Behandlerkontor, Fakturatype, Leverandørnummer, Leverandørnavn, Fakturalinjebeskrivelse, Fakturatypeværdi, FakturalinjeSidsteHandling, FakturalinjeSidteHandlingDato, SidsteHandlingUdførtAfBehandler, SidsteHandlingUdførtAfBehandlerkontor, Tidsrum, Kontoværdi, Kontonavn, + op til 5 dimensioner med navn og værdi.

Oprette en pivottabel i MS Excel: Hvis du vil oprette en pivottabel i MS Excel, skal du først køre rapporten og gemme den lokalt på computeren. Derefter importerer du den til Excel ved at åbne filen i Excel, eller ved at vælge Importer ekstern data på menuen Data fra et Excel-ark.Marker derefter alle de celler, som er blevet importeret, og vælg Pivottabel- og pivotdiagramrapport... i menuen Data. Følg instruktionerne, og opret pivottabellen i et nyt ark. Nu kan du trække felter fra feltboksen til pivottabellen, som sorteres og grupperes, mens du arbejder. Du kan eventuelt downloade en Excel-pivottabel som automatisk importerer den downloadede rapport og viser en standardpivotering, som ligner den, der vises i rapporten Fakturaer til behandling. Hvis du vil vide mere om pivotering i MS Excel, kan du gå til http://www.microsoft.com/BusinessSolutions/excel_pivot_tables_collins.mspx.

 

 

 

Udlæg

Udlæg/rejseopgørelse til behandling
Viser en oversigt over udlæg til behandling. Oversigten angiver bl.a. rapporttype, medarbejder, udlægsnr., hvornår dokumentet blev oprettet, total beløbet samt status for dokumentet.


 

 

 

Administration

Aktive fraværsassistenter
Viser en liste over brugere som i øjeblikket har opsat fraværsassistenter, hvem fraværsassistenterne er og hvornår de blev aktiveret.


Beløbsgrænser
Viser en oversigt over alle brugere og kontorer med beløbsgrænser. Oversigten angiver beløbet samt hvilke dimension og dimensionsværdi beløbsgrænsen gælder for.

 


Brugerdetaljer
Alfabetisk liste over alle brugere som bl.a. angiver HR-nøgle, burgernavn, email og brugerens identiteter i andre selskaber i portalen.


Brugerindstillinger
Viser en tabel over hvilke brugere der har de forskellige rettigheder.


Dubletter i kreditorregister
Denne type rapport giver en oversigt over leverandører, som er registreret mere end én gang på kontoplanen, som importeres fra regnskabssystemet. Leverandøren får to opføringer, da der er registreret leverandører med samme organisationsnumre eller samme bankkontonumre. Denne bør med jævne mellemrum tages ud til gennemgang og opfølgning, da det vil bidrage til en mere effektiv behandling af fakturaerne, og du forhindrer manglende leverandørsammenfald som følge af, at der er flere leverandører med samme organisations- eller bankkontonummer.Filtre tildelt kontor & brugere
Viser hvilke filtre der er opsat for de forskellige kontorer og brugere.


Kontor og brugere
Denne rapport giver et overblik over samtlige brugere og kontorer, som er registreret i systemet. Desuden vises brugernes funktioner og registrerede e-mail-adresser. Beløbsgrænser vises for både kontorer og personer. Hvis der er oprettet beløbsgrænser, som er knyttet til en specifik kontering for et kontor eller en bruger, eller beløbsgrænser i fremmed valuta, indikeres dette med et udråbstegn.

 

Offices and Users - HR Key
Denne tabel viser en liste over alle brugere, hvilket kontor de befinder sig i samt deres HR nøgle.
 


Omdirigeringsregler: Brugere
Viser en liste over brugere der har opsat omdirigering, typen af omdirigering, dimensionen samt dimensionsværdiintervallet.


 


Omdirigeringsregler: Oversigt
Viser en liste over de forskellige typer omdirigeringer der er sat op, dimensionen og dimensionsværdiintervallet samt hvilke brugere der er opsat med denne omdirigering.


 

 

 

Kommentarer