Grundlæggende kontering og opdeling

Følg

Kontering
Klik på blyant-ikonet  for at åbne en linje for kontering.

 Når du har åbnet linjen, vil konteringsbilledet se tilsvarende ud:


Det grundlæggende
Alle dimensioner som er mærket med fed skrift er obligatoriske at udfylde. Hvilke felter som er obligatoriske eller synlige kan afhænge af, hvad din organisation har valgt, eller hvilken funktion du har i Ibistic. Ved at trykke på forstørrelsesglasset eller piltast ned, kan man henholdsvist søge eller bladre gennem kontoer. Mange organisationer vælger at vise enkelte felter basert på hvilken hovedbogskonto der konteres på. I disse tilfælle bør man derfor vælge konto først og derefter de påfølgende dimensioner.

Når du har konteret, som du ønsker, klik på disketteikonet på venstre side eller Ctrl+S for at gemme.

Opdeling og lommeregner
Den enkleste måde at opdele linjer på i Ibistic, er ved at skrive en ny værdi i feltet for "Bruttobeløb" og trykke "Gem". Der vil da komme en ny linje som balanceres mod bruttobeløbet på fakturahovedet. Hvis du opdeler en linje, som allerede er konteret, vil al kontering blive kopieret til den nye linjen sammen med restbeløbet.

 

Nogle gange må man regne sig frem til hvilket beløb, som skal stå i dette felt, som for eksempel ved udregning af et beløb med/uden moms, summering af flere forskellige varelinjer, eller ved deling af beløbet af en varelinje over flere forskellige afdelinger. I disse tilfælde kan man bruge den indbyggede lommeregner i Ibistic ved at skrive en ligning og trykke på lommeregnerikonet.

 


Lommeregneren i Ibistic støtter alt det, som du har brug for af funktioner til brug i udregning af fakturalinjer. Ligninger skrives på samme format som i Microsoft Excel, for eksempel:

170+250
(200*0,75)/3
(((200*0,75)/3)+10)ˆ2

Når du har konteret/opdelt i henhold til dine ønsker, trykker du "Bekræft varemodtagelse" eller "Godkend", afhængig af hvilken rolle du har, når du er inde i fakturavisningen.Kommentarer