Kontorgodkendere

Følg

Hvis der er flere godkendere på samme kontor, vil der ikke være noget system på hvem af dem, som får fakturaen til godkendelse, når fakturaer bliver sendt til dette kontor. Se billedet nedenfor, hvor godkendere er markeret med rødt:

 

Kontorgodkender_1.PNG


Du kan sætte en standard godkender for et kontor - en "kontorgodkender". Medmindre varemodtageren selv specificerer en godkender, vil fakturaen automatisk gå til denne kontorgodkender, når den kommer til dette kontor.

Opsætning af kontorgodkender

Fra hovedmenuen klik ""Administration" og "Kontor og brugere":

Kontorgodkender_2.png

Vælg det kontor hvor du ønsker at angive en kontorgodkender og klik på fanen "Detaljer". I nedtrækslisten vil du se alle godkendere i det kontor. Vælg den personen du ønsker at gøre til kontorgodkender og klik "Gem".

Kontorgodkender_3.PNG

Bemærk: En kontorgodkender vil hverken have flere eller færre rettigheder end andre godkendere. At være kontorgodkender betyder bare, at fakturaer normalt bliver omdirigeret til denne personen.

 

Kommentarer