Tjekliste for opstart (SMB)

Følg

Nedenfor finder du en kort beskrivelse af de punkter du som SMB-kunde bør tjekke af for at komme godt i gang med Ibistic Invoice System.

 

1. Lav en projektplan

Lav en plan med tidsfrister for punkterne i denne liste og tilføj evt. egne punkter i planen.

 

2. Kortlæg godkendelseshierarkiet

Før man starter arbejdet med løsningen, er det vigtigt at kortlægge, hvordan fakturabehandlingen kan foregå mest effektivt. Tegn gerne et godkendelseshierarki eller organisationsdiagram. Alle personer som skal være involveret i fakturaflowet må inkluderes i hierarkiet.

Læs følgende vejledninger for opsætning af kontorer og brugere i Ibistic: 

 

3. Log ind på Ibistic Invoice System med superbrugeren

Løsningen er tilgængelig på Internettet via denne adresse:

https://services.ibistic.net

Indtast det tildelte brugernavn og password, og du er i gang med brugen af Ibistic.

 

4. Opret kontorer og brugere

Opret kontorer og brugere ifølge godkendelseshierarkiet, som blev lavet i punkt 2. 

 

5. Bilagsnummerserie

Før fakturaerne overføres til økonomisystemet, må en bilagsnummerserie defineres. Læs hvordan dette sættes op her: Opsætning af bilagsnummerserie

 

6. Udsend leverandørbrev

Normalt bør leverandørerne gives  to ugers varsel, før man bytter sin fakturaadresse. Du kan finde et forslag til leverandørbrev her: https://ibi.zendesk.com/hc/articles/200891118

 

7. Installer Alternatiff

For en hurtig og stabil visning af fakturaerne i Ibistic anbefaler vi, at du installerer Alternatiff. Dette vil blandt andet gøre det enklere at printe fakturaer. Alternatiff kan downloades gratis fra www.alternatiff.com.

Såfremt Alternatiff  ikke er installeret, vises fakturaerne via den indbyggede tiff-viewer i Ibistic.

 

8. Sæt dig ind i opgaverne til regnskabsbrugeren

Sæt alle i regnskabsafdelingen ind i de daglige opgaver, der må foretages i Ibistic.

 

9. Hold oplæring for slutbrugerne

Benyt brugervejledningerne for varemodtager og godkender til at præsentere løsningen for slutbrugerne, således at de er klar til at behandle fakturaer i løsningen. 

 

10. Igangsætning af Ibistic

Dato for opstart af Ibistic.

Der vil komme fakturaer fra den dag første faktura er modtaget fra invoicedrop eller via EAN.

 

Kommentarer