Tilknyt omkostningstyper til skematyper

Følg

Ibistic har på forhånd oprettet en del standard “Omkostningstyper”, som du kan tage udgangspunkt i. De ønskede “Omkostningstyper” skal tilføjes en “Skematype” (skematyper kaldes også Rapporttyper)

Under Administration vælges “Skema- og Omkostningstyper”

DANSK__Tilknyt_omkostningstyper_til_rapporttyper_1.PNG

 

  1. Gå ind på fanebladet ”Filtrer udgifterne på skema”
  2. Vælg “Rapporttype”.
  3. Klik på ”Tilføj Omkostningstype”
  4. Vælg derefter hvilke(n) “Omkostningstyper”, der skal tilknyttes “Rapporttypen.
  5. Tryk “Tilføj.

DANSK__Tilknyt_omkostningstyper_til_rapporttyper_2.PNG

 Rapporttyper: En ”Rapporttype” er en udlægskladde, som oprettes. Rapporttyper kaldes også ”Skematyper”. På ”Rapporttyper/Skematyper” kan man tilføje forskellige udlæg og kilometer. 

 

Omkostningstyper: En “Omkostningstype” er en forhåndsdefineret omkostning, hvor der kan sættes en automatisk kontering på for at opnå ensartet kontering.

 

Kommentarer