Fakturaarkiv

Følg

I fakturaarkivet kan du se alle dokumenter, som er blevet oprettet i Ibistic, selv de som er i aktivt arbejdsforløb. For at søge efter et dokument, klik på "Fakturaarkiv" fra Hovedmenuen.

 

  

Helt øverst i fakturaarkivet ser du fire ikoner, som alle giver dig forskellige måder at søge på. Du kan tænde og slukke for disse ikoner for at regulere antallet af felter, som du kan se og søge i. Billedet ovenfor viser alle felterne.

  1. Fakturahoved: Her kan du søge i alle felterne, som findes på fakturahovedet.
  2. Dokumentstaus: Her kan du søge efter bilag som har/havde en bestemt status indenfor en periode.
  3. Kontering: Her søger du efter bilag, som er konteret på en bestemt måde.
  4. Behandling: Her kan du finde fakturaer, som er behandlet af bestemte brugere, på bestemte måder, indenfor en periode.

Det er muligt at kombinere søgninger på tværs af de forskellige kategorier. Du kan for eksempel søge fakturaer som kommer fra en bestemt leverandør og som er konteret på et bestemt projekt. Vælg dine søgekriterier og klik "Søg".

Du kan nulstille din søgning og alle felterne med knappen "Nulstil".

Det findes to forskellige arkivadgange som kan tildeles brugere: adgang til alle fakturaer, eller adgang til egne. Med "egne" fakturaer, menes de fakturaer du selv har varemodtaget, godkendt, eller fakturaer som er blevet sendt til dig til orientering. I tillæg kan man blive tildelt speciel adgang til at se fakturaarkivet til enkeltpersoner. Når man søger i fakturaarkivet, har man kun mulighed for at se fakturaer i henhold til den adgang man har.

Bemærk: Når du går ind i fakturavisningen fra fakturaarkivet, er det ikke muligt at ændre nogle værdier i fakturaen (selv om fakturaen ikke er overført til økonomisystemet endnu). For at gøre dette, må du gå ind som regnskabsbruger, varemodtager, eller godkender fra hovedmenuen.

Kommentarer