Etiketter

Følg

Etiketter er et redskab som gør, at regnskabsbrugere kan gruppere de fakturaer, som er til behandling. Alle brugere kan tilføje eller fjerne etiketter på fakturaer, men hvis du skal administrere etiketterne, kræver det, at du har rettighed til at redigere "Kontor og brugere".

 


Oprette etiketter

For at oprette en etikette, gå fra "Hovedmenu" > "Administration" > "Etiketter".

 

Du kan nu oprette en ny etikette ved at klikke "Ny", indtaste navn og eventuel beskrivelse og klikke "Gem". Navnet bør være kort og formuleret i henhold til regnskabsafdelingens ønsker. Beskrivelsen kan være en tekst som tydeligør, hvad etiketten kan brukes til. Beskrivelsen kommer frem, når brugerne holder musen over etiketten.

 

 

 

Redigere etiketter
Klik på blyant-ikonet for at redigere en eksisterende etikette. Du kan nu ændre værdierne i "Navn" og "Beskrivelse". Klik på diskette-ikonet for at gemme ændringerne.

 


Slette etiketter
Marker den etikette du ønsker at slette og klik "Slet". Dette vil slette etiketten, og fakturaer med denne etikette vil miste den. Der vil ikke være nogle andre konsekvenser for disse fakturaene. 

Tildele etiketter
Både varemodtagere, godkendere og regnskabsbrugere kan tilføje etiketter til fakturaer/kreditnotaer. Det gøres fra hovedet i fakturavisningen. Klik "Etiketter" og fra nedtrækslisten vælger du den etikette du ønsker. Klik herefter "Tilføj". Tildelte etiketter vises nederst på hovedet. Du kan tilføje så mange etiketter du ønsker.Fjerne etiketter
Du fjerner etiketter på næsten samme måde, som du tildeler. Klik "Etiketter" fra fakturahovedet og fra nedtrækslisten vælger du den etikette, som du ønsker at fjerne. Klik derefter "Fjern". Du kan også fjerne alle etiketter ved at klikke "Fjern alle".

 


Arbejde med etiketter
Fra "Fakturaer til behandling" kan regnskabsbrugere filtrere fakturalisten baseret på etiketter. Klik på den etikette du ønsker, og et grønt "flueben"  vil komme tilsyne ved ikonet (som vist på billedet nedenfor). Du vil nu kunne se en liste med alle fakturaerne, som er tildelt denne etikette. Klikker du endnu en gang på samme ikon, vil det ændres til et "kryds" . Det betyder, at du kan se alle fakturaer undtaget dem med denne etikette. Klikker du en tredje gang, vil listen nulstilles igen, og der vil ikke være nogen filtrering i listen.

Bemærk: Alle etiketter vil fjernes fra fakturaen, så snart du overfører den til økonomisystemet.

 

OBS!: Vær opmærksom på at funktionen ”Etiketter” ikke følger med som standard i Ibistic, men er en funktion der kan tilkøbes (2500 DKK) hvis I ønsker det. Kontakt blot Ibistic support hvis I ønsker Etiketter implementeret i jeres Ibistic.

Kommentarer