Oprettelse og brug af konteringsskabelon

Følg

Ibistic Invoice System giver dig muligheder for betydelig tidsbesparende opdeling og kontering ved hjælp af konteringsskabeloner. Hvis man modtager en række fakturaer, som skal opdeles og konteres på en speciel måde, kan man først oprette en konteringsskabelon der angiver, hvordan de skal opdeles og konteres. Derefter er det enkelt at fordele fakturalinjer på senere fakturaer, som skal behandles på samme måde. Følgende vises fremgangsmåden til, hvordan man opretter en konteringsskabelon, og derefter hvordan man bruger den.

Bemærk at denne funktion kun er tilgængelig i nogle opsætninger. Kontakt Ibistic Support for at høre om den er tilgængelig i jeres opsætning.

Opret en konteringsskabelon

I dette eksempel vil vi oprette en konteringsskabelon for fælles mad, hvor vi ønsker at opdele beløbet 40/60 mellem to afdelinger. Vi begynder med at vælge "Avanceret opdeling" (ikonet ) på konteringslinjen: 

En ny menu vil blive åbnet, hvor vi klikker "Opdel", vælger antal opdelinger og størrelsesforholdet mellem dem:
Derefter konterer vi linjerne (blyant-ikonet  i kolonnen "Rediger"), så beløbene bliver fordelt på de forskellige afdelinger:
Gå til "Konteringsskabeloner" og vælg begge linjerne, da vi ønsker at oprette en konteringsskabelon basert på opdelingen og konteringen af begge linjer. Klik derefter "Opret ny skabelon":
Angiv et navn for skabelonen. Hvis du ønsker, at det skal være en "fælles" skabelon som "Kan anvendes af alle" i Ibistic, kan du krydse af denne boks (se figuren nedenunder). Hvis du ikke krydser denne boks af, vil skabelonen kun være tilgængelig for din bruger. Klik derefter "Gem".


Bemærk: Det er kun regnskabsbrugere, som har mulighed for at oprette fælles konteringsskabeloner. Andre brugere kan kun oprette skabeloner som er tilgængelige for deres egen bruger.

 

 


Konteringsskabelonen er nu oprettet!

 
Brug af konteringsskabelon
Vælg en ny faktura som du ønsker at kontere i henhold til den skabelon, som du har oprettet. Klik "Konteringsskabeloner" og vælg de linjer, som du ønsker at opdele/kontere i henhold til skabelonen. I dette eksempel har vi kun en linje, men hvis der er flere linjer, kan du vælge én eller flere linjer, som du ønsker at opdele/kontere i forhold til skabelonen. Vælg hvilken skabelon du ønsker at opdele/kontere efter. Klik derefter "Anvend".
Linjen er nu blevet opdelt og kontert i henhold til den skabelon, som vi valgte. Bemærk: Det er ikke nødvendigt at bruge avanceret opdeling for at gemme en konteringsskabelon. Vi brugte opdeling i dette eksempel for at vise funktionaliteten. Hvis du kun vil gemme en bestemt kontering i en konteringsskabelon, kan du markere linjen, du ønsker at at bruge til at oprette skabelonen, klikke "Konteringsskabeloner" og "Opret ny skabelon". Derefter følger du den normale fremgangsmåde.

Kommentarer