Opret og administrer en bruger

Følg

Før du opretter det første kontor eller den første bruger, er det en god idé at få klarlagt godkendelseshierarkiet, og hvem der skal have rettigheder til hvad.

 

Opret en bruger

1)  I “Hovedmenuen”, gå til “Administration”

 

2) Vælg “Kontor og brugere”

 

3)  Vælg derefter det kontor, hvor du vil oprette brugeren
4)  Vælg “Ny” under “Brugere”
 

 

 

5)  Indtast herefter brugeroplysningerne
6)  Vælg “Generer adgangskode, og send e-mail med ny adgangskode”
7)  Tryk derefter på “Gem”


 

 

 Brugerindstillinger

1)  Vælg den pågældende bruger


 

Fanebladet ”Detaljer”: Her kan du ændre brugerens oplysninger, tilføje adresse, ændre password m.m.

Fanebladet ”Indstillinger”: Her kan du tildele brugeren de forskellige rettigheder, som vedkommende skal have i Ibistic. Dette vil blive gennemgået i et separat afsnit.

Fanebladet ”Beløbsgrænser”: Her kan du sætte beløbsgrænser (prokura) op for den enkelte bruger. Man kan differentiere beløbsgrænserne på forskellige niveauer (generelt, leverandører, omkostningstyper, kontering m.m.).

Fanebladet ”Fraværsassistent”: Er brugeren fraværende, kan du sætte en stedfortræder op, som overtager brugerens rettigheder i Ibistic (fraværsassistenten kan sættes op af regnskabsbrugeren eller af brugeren selv).

Fanebladet ”Varsling”: Med varsling kan brugeren få tilsendt en mail fra Ibistic, hver gang vedkommende har noget til behandling. Du kan også vælge at få tilsendt en statusrapport. Dette kan styres af regnskabsbrugeren eller af brugeren selv.

Fanebladet ”Identitet”: Hvis brugeren skal have adgang til flere juridiske enheder i Ibistic, kan du tilknytte de forskellige profiler her. Så behøver brugeren kun et login til flere enheder.

 

Brugerrettigheder

1)  Vælg den pågældende brugere
2)  Stil dig på fanebladet “Indstillinger”
3)  Herefter kan du tildele brugeren de aktuelle rettigheder i Ibistic
4)  Tryk “Gem”

Behandling

“Behandling” er de “aktive” handlinger, som den enkelte bruger kan foretage i Ibistic. Du kan tildele den enkelte bruger følgende “Process handling” i Ibistic:

Fakturabehandling (Regnskabsbruger): Giver brugeren rettigheder over alle fakturaer i løsningen (denne funktion bør kun gives til regnskabsbrugeren).

Varemodtagelse af fakturaer: Giver brugeren rettigheder til at varemodtage fakturaer.

Godkendelse af fakturaer (Godkender): Giver rettigheder til at godkende fakturaer (bør gives til ledelsen og budgetansvarlige).

Oprette manuel faktura: Giver brugeren mulighed for at oprette fakturaer manuelt i løsningen.

 

Indsigt

Indsigt er de se-adgange en bruger kan have i Ibistic. Systemroller er de muligheder/rettigheder, den enkelte bruger kan have i Ibistic. Du kan tildele den enkelte bruger følgende se-adgange i Ibistic:

Se/generere rapporter: Giver brugeren adgang til standardrapporterne i Ibistic (bør kun gives til ledelse og regnskabsbrugeren). 

Søg i arkiv (alle fakturaer): Giver brugeren adgang til at søge i alle fakturaer i regnskabet (bør kun gives til regnskabsbrugeren eller øverste chefer).

Søg i arkiv (egne faktuaer): Giver brugeren adgang til at søge i sit personlige fakturaarkiv (bør gives til alle brugere, med mindre de har adgang til alle fakturaer).

 

Administration

Under administration kan du tildele brugeren forskellige rettigheder til at administrere Ibistic. Følgende rettigheder kan tildeles:

Administrer kontor & brugere: Giver brugeren administratorrettigheder i hele løsningen (bør kun gives til regnskabsbrugeren). 

Kontoplansredigering: Giver visnings-/redigeringsadgang til de importerede data fra e-conomic. Eventuelle ændringer vil blive overskrevet næste gang importen fra e-conomic kører (bør kun gives til regnskabsbrugere).

 

Kommentarer