Avanceret opdeling

Følg

Hvis du ønsker at dele en konteringslinje op i flere nye linjer, kan du bruge "Avanceret opdeling". En af fordelene ved avanceret opdeling er, at man i større grad kan prøve sig frem - ingen handlinger er endelige før man gemmer opdelingen.

Flere af de avanceret opdelings- og konteringsmuligheder som er tilgængelige under "Avanceret opdeling" kan også være tilgængelige i den normale fakturavisningen og er beskrevet separat.

 

Denne brugervejledning omhandler:

  • Hvordan man åbner miljøet for avanceret opdeling
  • Hvordan en linje opdeles i flere linjer i én handling

 

Brug avanceret opdeling

Klik på ikonet "Avanceret opdeling" på den linjen du ønsker at opdele. Dermed åbnes miljøet for avanceret opdeling.

 

Del en konteringslinje i flere linjer

Angiv hvor mange linjer du ønsker, at den valgte konteringslinjen skal opdeles i, og vælg om du ønsker, at beløbene skal fordeles lige, eller efter procentværdier som du opgiver. Hvis du ønsker at specificere procentværdier, indtast procentsatserne i felterne og klik på "Opdel".

Tips: Spar tid ved at kontere linjen før du opdeler den. De nye linjer får samme kontering, som den linje de opdeles fra.

 

 
Hvis de procentværdier du specificerer ikke summerer op til 100, vil der automatisk dannes en linje med restbeløbet. Når du er tilfreds med resultatet, klikker du "Gem".
 
Opdel fra e-faktura
Under "Avanceret opdeling" har du også adgang til funktionen "Opdel fra e-faktura". Denne funktion gør opdelingen af e-faktura til varelinjer meget enklere. Forudsat at den UBL fil vi har modtaget fra leverandøren er gyldig formateret, vil fakturaen automatisk opdeles til varelinjer med korrekte beløb.

Kommentarer