Massekontering

Følg

Med massekontering har man mulighed for at definere de samme konteringsværdier på flere konteringslinjer samtidig.

(Denne funktion er kun tilgængelig for Enterprise-kunder i Ibistic)

Fremgangsmåde

1. Marker linjerne som skal konteres.

2. Klik på knappen Massekontering.

3. Udfyld med de konteringsværdier du ønsker.

4. Klik på knappen Gem.

Når du klikker på knappen Gem bliver de definerede konteringsværdier tilføjet de valgte konteringslinjer. Dersom konteringen er gyldig, vil den få status "Udført".

Bemærk: Når man konterer i denne visningen, vil alle dimensionsfelter og værdier vises. De værdier som vises, er ikke påvirket af konteringsregler som ved ordinær kontering. Normalt når man konterer på konto, bruges automatisk standard værdier (momskode etc). Dette sker ikke, når man massekonterer.

 

Validering

Du kan også validere om kontering er gyldig på de valgte konteringslinjer, ved at klikke "Valider".

Kommentarer