Integration med Mastercard fra Danske Bank

Følg
Fordele
Samarbejdet mellem Danske Bank og Ibistic sikrer din optimale brug af Ibistics løsning for Travel & Expense Management. Hver gang du eller dine kollegaer bruger jeres Mastercard fra Danske Bank, modtager Ibistic korttransaktionen, og du/I slipper derved for at:
  • Taste beløb og valuta
  • Omregne til den rigtige valuta, som bliver trukket på kortet
  • Taste bilagstekst og dato
  • Vælge hvilken konto, der skal konteres på
Sådan kommer du i gang
Udfyld standardfuldmagten fra Danske Bank (vedhæftet nedenfor). Send den derefter til din bankrådgiver, gerne med kopi til support@Ibistic.com. Så klarer vi resten.

Danske Bank - Danmarks største bank
Danske Bank-koncernen er den største bank i Danmark og en førende nordeuropæisk finanskoncern med hovedsæde i Danmark. Dansk Bank driver alle slags bankforretninger med fokus på detailbankaktiviteter. Kommentarer