Hvordan bruges Invoice Drop

Følg

Hvad er Invoice Drop?

Ibistic Invoice Drop er en tjeneste drevet af Ibistic Technologies. Man modtager fakturaer, kreditnotaer og rykkere (sammen med eventuelle vedhæftninger til disse) i en e-postboks. Dokumenterne bliver tolket af en skanningscentral hvor indholdet i fakturaen bliver tolket og fremstillet digitalt i Ibistic, så regnskabsføreren slipper for at indtaste alle dataene manuelt for hver faktura. Fakturaer vil også komme frem meget hurtigere end ved brug af fysisk post.Om dette dokumentet

Denne dokumentation er kun ment til brug af kunder af Ibistic. Den kan være til hjælp for jer som er i en overgangsperiode, hvor I modtager mange fakturaer som fysisk post, og ønsker at få disse indlæst i Ibistic. Denne dokumentation bør ikke distribueres til leverandører, da det erfaringsmæssigt har vist at skabe forvirring om hvad der skal sendes, i hvilket format, og med hvilken type indstillinger på skanneren.

Det eneste jeres leverandører har behov for at vide er, at de skal sende systemgenereret pdf-filer til Invoice drop. Med systemgenereret pdf-filer, menes filer som er genereret direkte fra leverandørens økonomisystem, og er et ægte dokument hvor det er muligt f.eks at markere teksten. Hvis en leverandør ikke har mulighed for dette, er de nødt til at sende fakturaerne som fysisk post på normal vis.Hvordan man sender dokumenter

Emailen skal opfylde følgende krav:
 • Fakturaen skal være i A4-format.
 • Fakturaen skal sendes som et dokument i .pdf-format eller som et billede i .tiff-format.
 • Faktura med eventuelle bilag til fakturaen, skal sendes som én fil i e-mailen (med mindre man benytter sig af skilleark, som bliver beskrevet senere i denne artikel under "Flere fakturaer i én fil").
 
Flere fakturaer (filer) kan sendes i en og samme email.
 
Herudover gælder normale regler for udstedelse af faktura, som skal indeholde:
 •  Fakturaudsteders organisationsnummer
 • Fakturaudsteders IBAN- eller bankkontonummer
 • Fakturanummer
 • Fakturadato
 • Forfaldsdato
 • Nettobeløb
 • Bruttobeløb (totalbeløb)
 • MOMS-beløb
 • Valutaangivelse i henhold til ISO 4217

Når du har sendt fakturaen, vil du modtage en bekræftelse fra Invoice Drop om, at fakturaen er modtaget. Bekræftelsen vil se lignende ud:Du vil altid modtage en email fra Invoice Drop for hver email du sender. Det kan være en bekræftelse på at fakturaen er blevet modtaget (som i eksemplet ovenfor), eller det kan være en fejlmelding. Meldingen plejer at komme efter kort tid, men det kan variere baseret på netværkstrafik.


Hvordan opnår man bedst mulig tolkning af filen?

Det bedste resultat får man ved at sende en systemgenereret pdf-fil. Hvis du ikke har mulighed for dette, kan du skanne fakturaerne som et billede i TIFF-format og sende dem direkte fra skanneren.
Bemærk: I bør aldrig skanne til PDF-format, kun TIFF. Årsagen til dette er, at alle PDF filer som sendes til invoicedrop alligevel bliver konverteret til TIFF format, men konverteringen af en skannet PDF fil bliver langt dårligere end en systemgenereret PDF fil, og sandsynligheden for tolkningsfejl bliver derfor større.

Ved skanning er det følgende opsætning som giver det absolut bedste resultat for den automatiske tolkningen:

Hvis du sender dokumenterne direkte fra skanneren, skal du opsætte skanneren med din egen returadresse, så du får bekræftelser/fejlmeldinger ind på denne email adresse.

Fejlmeldinger fra Invoice Drop

Ingen vedlæg

Denne meldingen vil du få, hvis du har glemt at vedhæfte filer i emailen. Du kan også få denne fejlmelding, hvis du sendte til en adresse som ikke er registreret hos Invoice Drop.


Flere modtagere (emailen blev sendt til flere end én adresse)

Du vil få denne meldingen, hvis du havde flere emailadresser i "Til:" feltet på emailen. I dette felt skal det kun være Invoice Drop-adressen.


Fejlformateret PDF


Denne fejlmeldingen betyder, at dokumentet ikke er et gyldig .pdf-dokument. 
 
Dokument Tracking
 
I Ibistic findes der en rapport som viser PDF og TIFF fakturaer sendt til invoicedrop, med filnavn, afsenders email adresse, dato og tidspunkt som filerne blev sendt, tracking ID, og aktiv status på dokumenterne (afventer OCR, modtaget i Ibistic eller afvist med en fejlmelding). Du kan søge på datointerval, og eksportere rapporten til Excel. Vi anbefaler stærkt, at du bruger denne rapporten til at holde styr på alle fakturaerne, som er indsendt til invoicedrop. Hvis du har brug for yderligere hjælp vedrørende status på fakturaerne i denne rapporten, opgiv venligst tracking ID til Ibistic Support.
 
Du kan finde rapporten under Rapporter -> Invoicedrop: Modtaget fakturabilag:
 
 
SLA - I samme øjeblik du har modtaget en kvittering, vil filen automatisk blive sendt til OCR tolking, og der løber derefter en 26 timers SLA på arbejdsdage (mandag til fredag). Grunden til at det kan tage noget tid er, at dokumenterne skal gennem en manuel verificering af datatolkningen i tillæg til automatisk datafangst, for at sikre bedst mulig kvalitet med mindst 99.7% nøjagtighed på feltniveau.
 

Spørsmål

Hvis du har spørsmål, venligst kontakt Ibistic Support ved support@ibistic.com

 

Kommentarer