Overfør bilag til regnskabssystem

Følg

Fra hovedmenuen, gå til ”Faktura(er) til behandling”Under ”Fakturaer til behandling” kan du sætte et filter for at få en oversigt over de bilag, der er klar til overførsel. Klik på knappen ”Filtrering” og vælg ”Klar til overførsel” under ”Status”:

 

Når du klikker på ”Filtrér” knappen, vil du nu se en liste over de fakturaer, der er færdigbehandlede og klar til overføring til regnskabssystem (bemærk kolonnen ”Godkendt” der viser, hvor mange af bilagets linjer, der er endeligt godkendt).

Marker de bilag du ønsker at overføre og klik på knappen ”Overfør til regnskabssystem”:

Bilagene valideres nu og vises i oversigten ”Bekræft overførsel”:

Er bilaget gyldigt, er det muligt at markere boksen til venstre i billedet og klikke på knappen ”Overfør til regnskabssystem”:

 

Er bilaget ikke gyldigt, vil der i kolonnen ”Meddelelse”, til højre i billedet, stå en beskrivelse af, hvorfor bilaget ikke validt.

For at rette fejlen, kan du gå direkte ind på bilaget ved at klikke på ”rediger” ikonet.

 

Når fejlen er rettet på bilaget, kan du bruge stien øverst på siden til at navigere et skridt tilbage til ”Bekræft overførsel”.

 

 

  • Bilaget er nu gyldigt og kan overføres.
  • Når bilagene er overført, kan de ikke længere ses i oversigten ”Fakturaer til behandling”.
  • For at genfinde bilaget, kan du gå til fakturaarkivet og søge efter det her.

 

Kommentarer