Automatisk kontering

Følg

Automatisk kontering 

Med Ibistic Invoice System kan du, ved at anvende funktionaliteten ”Automatisk kontering”, automatisere konteringsprocessen ved modtagelse af fakturaer fra faste leverandører, således at fakturaen allerede konteres (eller delvis konteres) ved modtagelsen i Ibistic Invoice System.

For at sætte default kreditorkontering op, skal jeres Ibistic administrator først give dig rettigheder hertil med funktionen: ”Administration af automatisk kontering” under ”Kontor og brugere” menuen.

Du vil herefter kunne se ”Automatisk kontering” under "Administration", jf. billedet nedenfor:

 

 

Opsætning af automatisk kontering:

  1. Klik på ”Automatisk kontering” under Administration”.
  2. Opret en default kreditorkontering ved at klikke "Tilføj" og give den et navn samt eventuelt en beskrivelse. Navnet kan for eksempel være navnet på leverandøren, eller hvis der er flere leverandører med samme default kontering, kan navnet være en samlebetegnelse. Husk at klik ”Gem”
  3. Åbn kreditorkonteringen ved at klikke på ikonet  for at tilføje leverandør(-er) og default kontering.

4. "Tilføj" derefter leverandører og kontering.
Du er nu færdig med opsætningen, og alle fakturaer som efterfølgende modtages fra de pågældende leverandører i Ibistic Invoice System, vil automatisk få påført denne kontering ved modtagelsen. Det er naturligvis muligt at ændre konteringen på fakturaen i det efterfølgende godkendelsesforløb, såfremt der måtte være behov herfor.

Kommentarer