Når utveksles det data mellom Ibistic og økonomisystemet?

Følg

Det utveksles i hovedsak typer data mellom Ibistic og økomisystemet:

Utgående fra Ibistic til økonomisystemet - Faktura og utleggsrapporter

Inngående til Ibistic fra økonomisystemet - Stamdata (leverandører, finanskontoer, prosjekter, momskonti etc)

 

Tidene når slik data utveksles avhenger av integrasjon og oppsett, og er i de fleste tilfeller basert på en Task Schedule på integrasjonsserver, som kan konfigureres til din preferanse. Fakturaer blir typisk overført hver time, mens stamdata blir oppdatert en eller flere ganger per dag. Kontakt Ibistic Support for mer informasjon om den schedule som er satt opp for deg.

Kommentarer