Hvad er Ibistic Travel & Expense?

Følg

Udlæg og rejseafregning med Ibistic Travel & Expense

Effektiv og intuitiv løsning til håndtering af jeres udlæg og rejseafregninger - Ibistic automatiserer hele processen.

Med Ibistics mobile system kan du registrere dine udlæg og uploade kvitteringer - hvor som helst og når som helst. Tag et billede med din smartphone, tilføj kommentar og send med det samme.

Uoverskuelig, er ofte det første ord, der dukker op, når der skal holdes styr på virksomhedens og medarbejderes rejseudgifter, medarbejderudlæg, bilag og rejseafregning. Gør en ende på hovedpinen ved at implementere et intelligent rejseafregningssystem til Travel & Expense Management.

REJSEAFREGNING MED OVERBLIK 

Fra medarbejder med udlæg til medarbejder med finans og bogholderi – med Expense får I straks overblik over rejsers omkostninger og kan dermed let få styr på virksomhedens udeståender med medarbejdere. Diæter, kørsels- eller rejseudgift – Rejseafregningssystemet genkender og håndterer alle slags medarbejderudlæg. Kontering kan foregå løbende og er dermed altid opdateret og tilgængelig. 

OPRET UDLÆG VIA KREDITKORT-TRANSAKTION

Ibistic travel and expense har kreditkort integration, så I nemt kan oprette udlæg på baggrund af en transaktion. I får sikkerhed for korrekt beløbsoverførsel og kvitteringer matches nemt. Håndter alle typer rejseafregninger for ansatte via Ibistic Travel & Expense Management. Systemet giver mulighed for at foretage elektroniske betalinger til alle, der har erhvervsmæssige udlæg på kurser, transport, rejser eller lign. udgiftsposter. 

SÅDAN KLARER I LET JERES UDLÆG OG KØRSLER

Scan - upload -  og registrér! - umiddelbart efter udlægget er foretaget med hjælp fra Ibistics system til travel and expense management. Tiden for overfyldte ringbind med gamle kvitteringer er ovre. Ibistic Expense integreres til jeres regnskabs/ERP-system og gør det let for medarbejderen at udfylde rejseafregninger på computer, tablet eller smart phone. Hvad end det er medarbejderen selv eller en person fra regnskabsafdeling, der registrerer, er det let at viderebringe information om udlæg og bogføre de forskellige typer udlæg. Medarbejdere sparer tid og I opnår større sikkerhed for at medarbejderudlægget  udfyldes og opgøres rigtigt.

SMART REJSEAFREGNINGSSYSTEM – MOBILITETEN SOM JERES MEDARBEJDERE VIL ELSKE!

Gør det let – og undgå de krøllede kvitteringer i lommer og andre steder. Med Ibistic til Travel and Expense Management kan I ensarte jeres proces for registrering af rejseafregning og medarbejderudlæg helt fra medarbejderen står med sit rejseudlæg i hånden, til rejseafregningen er blevet godkendt – og til informationen om rejseudlægget er eksporteret og arkiveret.

Medarbejdere kan:

  • Registrere et kreditkort direkte i systemet sådan at transaktioner automatisk overføres
  • Tage et billede af sin kvittering med sin smartphone, scanne og uploade
  • Automatisk få sendt udlæg til registrering hos leder/godkender

Godkendere kan:           

  • Automatisk modtage udlægsregistreringer og rejseafregninger
  • Gennemse og godkende på farten via webbrowser på desktop og mobil
  • Være sikret et opdateret system ift. gældende regler, satser og love

 

 

 

 

 

 

Kommentarer